.

, , - (www.posoka.com ), . - .

www.posoka.com , ( ) .
www.posoka.com , 200904070091702/07.04.2009., : . , . 6, 130979057 04364/2009., . .


. - . - ( ), , / WWW.POSOKA.COM / . , -, - ( ). ( ), , -, , , , , , , , , , , , , , -. , , :

(i) , -, , , , / WWW.POSOKA.COM /

(ii) - , -.

(iii) , , / WWW.POSOKA.COM /, / WWW.POSOKA.COM /

(iv) -, , , , / WWW.POSOKA.COM /



. , , -, .
/ WWW.POSOKA.COM , , , , - ( , , ..), - .
. / WWW.POSOKA., , / - .

/ WWW.POSOKA.COM /, / , , , - , , - / WWW.POSOKA.COM /.
, , Ŕ, . / WWW.POSOKA.COM , , , , .

, , / WWW.POSOKA.COM / , / WWW.POSOKA.COM /.
/ WWW.POSOKA.COM / , , , , , , , , , . / WWW.POSOKA.COM / , , , , , , , , .

/ WWW.POSOKA.COM /, / , , , , , - - , , , -, , , , / WWW.POSOKA.COM /, / . , / , - .

. / WWW.POSOKA.COM /, / , , , , , , , , , , ,

(i) , -

(ii)

() -, , ;

()

() - .

. -, , - , .

. - -, , / WWW.POSOKA.COM / . / WWW.POSOKA.COM / - . / WWW.POSOKA.COM / , .

. , () / WWW.POSOKA.COM /, / . , , ( ). , , .

, , / WWW.POSOKA.COM / , , - , .

, , , HTML Active X , -, / WWW.POSOKA.COM /, / . . .

-, - . , .

, , / . , , .



, , , - . / WWW.POSOKA.COM / , , , .
, / WWW.POSOKA.COM / , , .
. . , -. - , , , .

, / WWW.POSOKA.COM / , , -.

/ WWW.POSOKA.COM / , / WWW.POSOKA.COM / - , / WWW.POSOKA.COM / .

, , , -, , - , .

( , ) / WWW.POSOKA.COM / - / WWW.POSOKA.COM / -, , . , , , , .

www.posoka.com , . .

.




// . . :
- () / http://ec.europa.eu/odr / - , , , .
- (), https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya/posrednichestvo. - https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya