Безплатен бюлетин всяка седмица, всички актуални промоции

 
Новини

Мобилно приложение за туристите в Пирин

 • Мобилно приложение помага на туристите да планират маршрута си в Националния парк "Пирин", съобщиха от Дирекцията на Националния парк "Пирин", цитирани от БТА.
 • Приложението помага на туристите да разберат къде са най-забележителните местности, къде могат да видят най-красивите гледки и откъде могат да минат. То има вградена GPS-карта и след като вече е инсталирано, не е необходимо да има интернет, за да работи.
 • На пресконференцията беше представен проектът "Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата", осъществяван с финансовата подкрепа на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 • Проектът, който приключва на 31 октомври, е на стойност 19 791 600 лева.
 • Росен Баненски - директор на ДНП "Пирин, посочи, че вече има два посетителски информационни центъра, обновена е цялата туристическа инфраструктура, направено е много за безопасността на туристите в планината.
 • Повече от 60 са дейностите, осъществени в продължение на три години на територията на Националния парк и в прилежащите му общини, обясни Страхил Христов - ръководител на проекта.
 • Дейностите са основно за запазване на биологичното разнообразие - за опазване на популациите на дива котка, за опазване и поддържане на популациите на златка, глухар, лещарка, трипръст и белогръд кълвач, южен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, пернатонога кукумявка.
 • Включени са и дейности за поддържане и опазване на популациите на лечебните растения жълта тинтява, мечо грозде и златовръх, както и на балканската пъстърва, разработена е система за ползване на лечебните растения на територията на парка.
 • В рамките на проекта са изградени посетителски информационни центрове в Сандански и в Банско, възстановени са туристически пътеки, изградени са и туристически заслони.

 • Заснемане, проектиране и ремонт на съществуващи пътища са сред другите дейности по проекта. Директорът на ДНП "Пирин" обясни, че пътищата са ремонтирани с цел да се улесни достъпът основно при спешни случаи - като инцидент или пожар.

 • Изградена е система за противолавинна защита по западния склон на връх Тодорка. От дирекцията отчетоха, че тя има изключителен ефект и благодарение на нея на няколко пъти са предотвратени опасни ситуации.